Crossovers  Anime/MangaMagical Warfare/魔法戦争
Filters
Droga ku doros?o?ci by Sophie Starlight reviews
Nie mam g?owy do streszczeń, dlatego po prostu zach?c? do przeczytania. Warto:)
Rated: T - Polish - Romance/Angst - Chapters: 2 - Words: 3,721 - Reviews: 1 - Updated: 9/25/2016 - Published: 8/30/2016 - Complete
Dar przemiany by Sophie Starlight
Kilka s?ów na temat Magii Cia?a z perspektywy pewnej magini.
Rated: K+ - Polish - Chapters: 1 - Words: 1,293 - Published: 8/17/2016 - K. Isoshima - Complete
Pragnienie by Sophie Starlight
"Je?li by?a jaka? rzecz, której pragn?liby zarówno uczeń jak i Tropiciel Duchów Takao Oigami, by?oby to szcz??cie."
Rated: K+ - Polish - Chapters: 1 - Words: 1,273 - Published: 7/24/2016 - T. Oigami - Complete